Historia

Przedsiębiorstwo Ormig założone zostało w roku 1949 przez Guido Testore, który zorientował się, że w pierwszym okresie powojennym Włochy potrzebowały środków do odbudowy i żuraw samojezdny, już produkowany w Stanach Zjednoczonych lecz prawie nieznany w Europie, mógł stać się bardzo rozpowszechnionym pojazdem.

Niewielka grupa wyspecjalizowanych techników zdołała przekształcić siłę roboczą zajmującą się rolnictwem w wysoko wykwalifikowanych pracowników przemysłu metalowego, będących w stanie stworzyć produkt, który, eksportowany na cały świat, stał się dumą przemysłu włoskiego.

Produkcję rozpoczęto w starym zakładzie o powierzchni 13.500 m2, znajdującym się w centrum Ovada, a następnie przeniesiono ją po dwudziestu pięciu latach do dzisiejszych zakładów o powierzchni 100.000 m2, w tym 48.000 m2 powierzchni przykrytej.

Spółka Ormig, jak większość włoskich zakładów przemysłowych okresu powojennego, powstała dzięki fantazji i odwadze genialnego człowieka i rozwinęła się dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób, które uwierzyły w odrodzenie swojego kraju po wielkim konflikcie i przyczyniły się do stworzenia tego, co potocznie nazywa się “włoskim cudem”.

Ciągła ewolucja produktu uczyniła Spółkę jednym z najbardziej godnych zaufania przedsiębiorstw w sektorze podnoszenia i przemieszczania, zdolnym do produkcji pojazdów wysokiej jakości i technologicznie zaawansowanych.

Spółka Ormig do dnia dzisiejszego kierowana jest przez rodzinę założyciela.

  • Ormig S.p.a.
  • (+39) 0143 80051
  • (+39) 0143 86568
  • Piazzale Ormig
  • Ovada (AL) - ITALY
  • mktg@ormigspa.com
  • 00167880061