Polityka Prywatności

Informacja na temat ochrony danych osobowych na podstawie artykułów 13-14 Rozporządzenia Europejskiego “RODO” (GDPR)

Dane osobowe przez Was wprowadzone  przetwarzane są przez właściciela niniejszej witryny w celach związanych z dostawą żądanych przez Was usług (w uproszczeniu: prośba o informacje, rejestracja w witrynie celem otrzymania ułatwień i ofert, uzyskiwanie kosztorysów, dokonywanie zakupów i otrzymywanie ich we wskazanym miejscu zamieszkania).

Ponadto dane przez Was udostępnione mogą być przetwarzane w celach wysyłania komunikatów natury handlowej, lecz tylko za Waszą wyraźną zgodą.

W pierwszym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, w drugim zaś wyrażenie zgody.

Administrator danych i inspektor ochrony danych
Administratorem danych jest  Ormig Spa z siedzibą wybraną pod adresem Piazzale Ormig – 15076 Ovada (AL).
Z administratorem danych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej mktg@ormigspa.it

Spółka nie mianowała inspektora ochrony danych osobowych (RPD czyli data protection officer, DPO).

Przetwarzanie odbywa się w trybie elektronicznym i oddawane jest do dyspozycji podmiotom  trzecim (podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za przetwarzanie) w obrębie Unii Europejskiej, z którymi Administrator posiada ważne umowy i które oferują odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa niezbędne dla dostarczania istotnych usług spełniających Wasze wymagania.

Te podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za przetwarzanie, których lista udostępniana jest na życzenie, mogą należeć do kategorii podmiotów wspierających Administratora w realizacji usług oferowanych poprzez niniejszą witrynę (takich jak, przykładowo: specjaliści od software i zarządzający witrynami, spedytorzy).

Ponadto dane będą przetwarzane w celach analiz statystycznych i bezpośredniego marketingu, w sposób anonimowy, jak szerzej wyjaśniono w polityce cookies.

Chodzi zatem o przetwarzanie legalne i konieczne w celu zapewnieniu Wam usług odpowiadających Waszym oczekiwaniom.

Dane przechowywane będą przez cały czas trwania usług przez Was żądanych lub przez okresy dłuższe, tylko wtedy, gdy jest to przewidziane normami prawnymi. W każdej chwili możecie skorzystać z praw przewidzianych w artykułach 15-22 GDPR kontaktując się z właścicielem niniejszej witryny.

W celu zmiany lub usunięcia danych przechowywanych w systemach udostępniających niniejszą witrynę należy wysłać e-mail na adres mktg@ormigspa.it.

Informacje wpisane przez Was do formularza (włącznie z Waszym adresem e-mail) będą mogły być udostępniane podmiotowi trzeciemu, który działał będzie jak podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za przetwarzanie i który wspiera Administratora w zarządzaniu witryną i w wykonywaniu Waszych zleceń.

W przypadku żądania usunięcia Waszych danych informujemy, że może to uniemożliwić dalszą dostawę zamówionej usługi.

Informujemy na koniec, że możecie składać reklamacje do władz zapewniających ochronę danych, jeśli uznacie, że zostały naruszone Wasze prawa.

  • Ormig S.p.a.
  • (+39) 0143 80051
  • (+39) 0143 86568
  • Piazzale Ormig
  • Ovada (AL) - ITALY
  • mktg@ormigspa.com
  • 00167880061